Share
Контакти

Изготвянето на инвестиционен проект е обширна дейност изискваща задълбочен предварителен анализ на база задание, скица, виза за проектиране и др..

Адрес: ул. Цар Асен 11А ет.2 , Варна 9000
тел: 052 604 603
факс: 052 604 609