Share
12 03 05 Банкерът Дръшков вдига къща с купол

12 03 05 Банкерът Дръшков вдига къща с купол

12 03 05 Банкерът Дръшков вдига къща с купол

На ъгъла на ул. „Драгоман“ и „Мария-Луиза“ 12 силно впечатлява къщата на Васил Дръшков, проектирана в бароков и сецесионов стил от арх. Манол Йорданов през 1922г. Планът е симетричен. Изградена е със силно раздвижени и украсени фасади, подчертани вертикално от широки, канелирани пиластри, които завършват с пластична украса от стилизирана лира. Прави впечатление, че липсват хоризонталните членения. Симетрично на централната ос, на двете фасади са изградени трапецовидни еркери, които завършват с балкони и мощни полуобли фронтони. Всички фронтонни полета са богато украсени с растителна украса,украшения които напомнят триглифи и три гути. В средното поле е изписана годината на построяване на сградата 1922 и инициалите на собственика.
В ъгловата част и полетата до тях фронтоните са триъгълни. Силно подчертаният главен корниз следва извивките на фасадите. Акцент на сградата е високият конусообразен купол. Васил Дръшков е известен варненски общественик. Бил е председател на Варненското търговско дружество. От 1912 до 1923г. е директор на учредената през 1911г. Популярна банка. Бил е заместник-председател на Варненската търговско-индустриална камара от 1920 до 1931г.

Домът на Кюрдян с две фасади

Срещу къщата на Васил Дръшков е красивата къща на Саркис Кюрдян. Тя е построена през 1898г. от арх. Торос Тороманян. През 1929г. е преустроена и надстроена от арх. Д. Дабков. Сградата е с две фасади, като главната е откъм булеварда. Изградена е в еклектичен стил високо професионално, с много архитектурни детайли, богата релефна украса и с право се определя като сграда тип палацо. Фасадата е изградена в три оси, като средната представлява слабо наддаден ризалит. Ризалитът е обогатен с красиво оформено входно пространство, голям заоблен еркер, фланкиран от канелирани коринтски колони, носен от красив суфит във форма на раковина и украсен фриз. Еркерът завършва със сложен фронтон от пресечен сегмент от стела и още един сегментен фронтон. В тимпана на фронтона е изградена женска маска медальон и две лъвски глави, захапали гирлянда. В останалите оси симетрично са изградени защитени прозорци в партера, по един голям прозорец увенчан с триъгълен фронтон на втория и по-малък засводен прозорец с пластична рамка и фронтон на таванския етаж. С малки изключения, северната фасада е изградена по същия начин.
Собственикът на къщата Саркис Кюрдян е богат търговец, преселник от Силистра. Дъщеря му Перуз се омъжва за бижутера и часовникар Агоп Тозбейкян. От брака имат двама синове – Гарабед и Саркиз, и дъщеря Мадлен. Саркиз е известен дарител и спонсор на футболния отбор на СК „Тича”. След 1944г. къщата е национализирана. Дълго време е използвана като общежитие на Медицинското училище. Сега е реституирана.

публикация 05.03.2012г.  в. Народно Дело

Add Comment