Share
Остров Света Анастасия

Остров Света Анастасия

Ситуация:
Остров “Света Анастасия” се намира в югоизточната част на Бургаския залив на около 6км. от брега. Вулканичната скала отделила се от сушата вероятно в края на ледниковата епоха – проядена от бурите и морските вълни е с издължена ориентирана север-юг форма и достига до 10м надморска височина. Теренът е с лек наклон падащ на юг. В югозападния край е изграден малък мостик за обслужване на територията. Застроена е северната половина на острова.

Историческа справка:
Малка раннохристиянска монашеска обител на остров „Света Анастасия“ е възникнала вероятно в края на VIвек . През IXвек съществува изграден манастир, който е в групата на Созополската епископия и е подчинен на главния манастир “Св.Иван Кръстител” на едноименния остров при Созопол. Тази група манастири са били автокефални и до края на XVIIв. са управлявани от Цариградската патриаршия. Многократно са нападани и опожарявани от турците, а в началото на XIXв. остров “Света Анастасия” е превърнат в турски укрепен форт за стрелба срещу руския флот на адмирал Ушаков.

В началото на XIXв. църквата на манастира е била възстановена от родолюбивия българин от Котелско хаджи Матей. Тя е осветена с името “Успене Богородично”. Манастирът, който поел управлението на земите на стария средновековен манастир се намирал в подчинение на Цариградския патриарх / Вселенската патриаршия сега. През 1911г. българската държава, след обявяване на независимостта на българската църква от Вселенската патриаршия, подписва спогодба за размяна на земите на Българската екзархия в Одринско и Солунско, срещу тези на българска територия. Остров “Света Анастасия” става държавна собственост.

След 1913г. манастирът вече не функционира, а през 1921г. е превърнат в затвор. Като такъв се използва до 1944г. През 1972г. се създава музейна експозиция към Окръжен музей-Бургас, посветена на историята на острова и бунта на 43-мата антифашисти. Извършена е реставрация на сградите. С решение 594 от 06.08.2010г. Министерският съвет на Република България безвъзмездно предоставя за управление на община Бургас поземлен имот с идентификатор 07079.835.1 – остров “Света Анастасия”.

Концепция за изготвяне на проект за развитие на туристическите атракции – остров „Света Анастасия“ и туристически маршрут до Мостика\

Гради се на основата на изключително богатият и разнообразен ресурс на мястото.

– Основна цел
на проекта е изследване на отделните културни ценности, оценка на актуалното им състояние и необходимостта от конкретни мерки за тяхното опазване, щадящо адаптиране и/или експониране, съхраняване и завещаване на поколенията след нас. Разбира се тази цел е съобразена и с непрекъснато нарастващите нужди и търсения на автентичното, самобитното, уникалното от съвременният ползвател на туристически услуги.

– Водеща ценност за нас е „Духът на мястото“
да завладява всеки, който стъпи на Острова. И веднъж очарован от силата и излъчването му да търси нови и нови нива на разширяване на познанието си, черпейки от богатото религиозно, светско, артистично минало и още по-големите възможности на деликатно и същевременно пълноценно режисирана съвременна среда, в която посетителят да получи истинска наслада от общуването с островните ценности.

Три основни нива на познание:
– Първи впечатления от обходна обиколка с корабчето около острова
– Разходка разказ за забележителностите на острова по дискретно указан маршрут с кратки спирки за оглед и най-общо запознаване на посетителя със сградите от манастирския комплекс, тези извън него, както и скалните феномени и легенди свързани с тях.
– Третото ниво на познание е свързано с личните интереси, познания и култура на посетителя.

Функции: Отделните нива на познание се реализират посредством следните функции:

Познавателна функция :
– Експонирана археология
– Музейни сбирки: на историята на острова, на археологическо наследство намерено на острова и в акваторията около него, на историята на Бургаския залив и другите острови – препратка към подобни обекти и марщрути, религиозно – историческа експозиция – фрагмент от по-цялостно представена експозиция за четирите острова: Света Анастасия, Свети Иван, Свети Кирик и Юлита и Свети Тома.
– Експониране на манастирската обител и запознаване с манастирските сгради: Експониране на църковната сграда
– Експониране на природни скални феномени „Дракон”, „Вкаменен кораб”, „Входна врата”, „Гъба” посредством площадки за наблюдение – активно и пасивно – посредством въвеждане на програми за интерпретация и анимация
– Експониране на град Бургас и залива – активно посредством площадка за наблюдение и пасивно посредством въвеждане на програми за интерпретация и анимация
– Активно и пасивно експониране на естествения, характерен за мястото растителен и животински свят

Функция обитаване:
Свързанo със специфични характеристики на мястото като дух и атмосфера на интериора и екстериора; Самостоятелна сграда с три спални, която се отдава под наем като цял обект за едно и/или две приятелски семейства. Жилищна единица – тип “монашеска стая“ за един или двама обитатели

Функция хранене:
Ресторант „100 години назад” за 35 души с кухня и възможност за индивидуално и/или групово хранене. Дегустация на храна или напитка, свързана с монашеския живот – Лекарна

Бизнес дейности, обслужващи различни групи от хора:
„Тeam building” с кратък престой и без преспиване. „Тeam building” с по-дълъг престой и преспиване; фирмени презентации; временни експозиции; прожекции, семинари; мини конференции, фирмени обучения.

Атракции:
Опознавателен, достъпен, обезопасен туристически маршрут; Площадки за наблюдение на природни феномени; Пленери групови и/или индивидуални, на открито или закрито. Амфифеатрална площадка за класическа и/или друга музика; Художествено осветление и/или анимиране; Водни фонтани придружени с цветомузика

Специфични функции:
Честване на сватбени тържества; Честване на религиозни празници

Спортни атракции:
Плаж, плуване, гмуркане с шнорхел и/или апарат; сърфинг, кайт, яхтинг… Риболов; Медитация, съзерцание, йога…

Обслужване:
Изграждане на достъпна среда за хора с увреждания; Благоустрояване, защитни парапети, пейки, седалки на открито; Режисирано художествено и сградно осветление. Водоснабдяване, система за събиране и преизползване на дъждовна вода. Сметосъбиране място за складиране и извозване на битова смет; Канализация и пречиствателно съоръжение, решение за заустване; Озеленяване със специфични устойчиви за климата на мястото видове; Електрифициране на сгради и съоръжения; Транспортно обслужване и достъп до острова.

Основните принципи спазени при предложената намеса са:
– Максимално опазване и изявяване на забележителностите на природната ценност – вулканичният остров и природните феномени.
– Максимално опазване на естествената флора и фауна.
– Да се възстановят и подобрят физическите характеристики и визия на съществуващите сгради и съоръжения
– Да се разчете, опази и експонира в максимална степен автентичността на сградите – културни ценности, въпреки многобройните намеси и преустройства във времето
– Културните ценности да се адаптират и социализират съобразно функциите допустими в концепцията и заданието за проектиране, съгласувано в НИНКН София.

Info

  • Date : 14.02.2015