Share
Хале 13

Хале 13

Проектът предвижда реконструкция и преустройство на съществуващо Хале №13 в РПЦ Харманли и обособяване на помещения за социални, културни и образователни дейности на чужденци, подали молба за международна закрила.

Info

  • Date : 07.03.2021