Share
Детска градина „Слънчо“

Детска градина „Слънчо“

Проектът за разширение на ЦДГ 5 „Слънчо” предвижда надстрояване с един етаж на съществуващата сграда и пристрояване от север. Изградени са нови вертикални комуникации. В сутерена обслужващата кухня и отоплителна инсталация са реконструирани. В двете нови групи на трети етаж са проектирани асиметрично разположени обособени обеми към дневните помещения на групите, целящи индивидуализиране на пространствата и изграждане на жизнена среда, подходяща за най-големите деца със събудено любопитство и интерес към учебно – творческия процес. В обособеното пространство на тези обеми с помощта на родителите могат да се обзаведат детски дървени къщички на две нива, които да обогатят игрите и учебните занимания на порасналите деца. Тези обеми, както и еркерно издаденото пространство на физкултурния и музикални салони контрастират на основния обем на сградата.

Info

  • Date : 26.05.2010
Kindergarten "Sun"