Share
Пожарна Летище Варна

Пожарна Летище Варна

Новата сграда на Служба пожарна безопастност се намира на запад от основните терминали на летище Варна. Сградата има две функционални зони. От изток е специализиран гараж за пожарни автомобили в двойна височина, а от запад са разположени административните помещения. Гаражът е оборудван и обзаведен с цел максимално оптимизиране на обслужването на пожарните автомобили.

Info

  • Date : 03.06.2020