Share
Читалище Варненски Будители

Читалище Варненски Будители

Динамиката на съвременното общество изисква бърза адаптация на традиционните читалищни дейности към днешните духовни и творчески потребности на варненци. Сградата на читалището е строена през 1912г., по проект на арх. Никола Лазаров, като жилищен дом на тогавашния кмет на Варна Александър Василев. Закупена от читалищното настоятелство през 1942г. тя е свързана с историята и културата на града. Богатото пространствено и пластично решение на интериора и екстериора определят сградата като паметник на културата вписан под ном. 434. Физическото износване на фасадите и покрива налагат спешен ремонт по програма “Красива България” през 2000г. Подновена е покривната конструкция, укрепен е еркера и капандурите са стабилно привързани към носещата конструкция. Изработена е проектна документация за адаптация на сградата към новата програма на читалищното настоятелство, която очаква финансиране и реализация.

Info

  • Date : 10.03.2000