Share
11 07 14 Изпълнение на реставрация на фасадите на сграда – културна ценност на бул. Мария Луиза 40

11 07 14 Изпълнение на реставрация на фасадите на сграда – културна ценност на бул. Мария Луиза 40

Проект за консервация на фасадите на сграда – културна ценност на бул. “Мария Луиза” 40 в УПИII-29, по плана на кв.22, 8м.р.,  гр.Варна

През декември 2009 г. от основния етаж на главната фасада на сградата от северния еркер се откъртва и на тротоара пада голям къс външна мазилка. Сериозните пукнатини и отлепването на външната мазилка от този еркер принудиха собствениците на сградата да процедират и изпълнят аварийно защитно скеле пред по-голяма част от фасадата, за да обезопасят минаващите по тротоара пешеходци. Изпратените за анализ късове мазилка констатират сериозно технологично нарушение приложено при реновиране на фасадата по проект “Красива България”. По възлагане от собствениците Фрибул ООД  изработи и съгласува проект за консервация на фасадите на сградата – културна ценност в пълно съответствие с действащата нормативна уредба, който в момента е в процес на строителна реализация.

Add Comment