Share
11PLEV Спортен комплекс Плевен

11PLEV Спортен комплекс Плевен

Комплексен проект за реконструкция и обновяване на съществуващо футболно игрище с лекоатлетическа писта и площадки за хвърляне на копие и диск. Актуалното състояние на общинските тренировъчни съоръжения не позволяват пълноценното им ползване, стопанисване и управление. Проектирано е футболно игрище на изкуствена трева с игрално поле 64х90 м., за официални състезания, учебно-тренировъчна работа или любителски спортни игри. Спортният терен е оразмерен за напречно разделяне на три мини-футболни полета. Обурудван е с осветителна и озвучителни инсталации и е защитен с шест метрова ажурна ограда. Обновените спортни терени са съоръжени с модулни трибуни, съвременна сграда със съблекални и помещение за медицинско обслужване, тентови конструкции за пресцентър и секретариат. Алейна мрежа, свързва подходите за спортния комплекс с игралните полета, трибуни, съблекални, зелени площи. Проектирана с подходяща ширина и наклон пешеходната зона осигурява достъпът на хора с увреждания.

Coments 1

Add Comment