Share
12 02 06 бул.„Мария-Луиза“ – улицата на аристократите

12 02 06 бул.„Мария-Луиза“ – улицата на аристократите

12 02 06 бул.„Мария-Луиза“ – улицата на аристократите

Ако ул. „Преслав“ е финансовата улица на Варна, бул.„Княз Борис І“ е търговската, то бул. „Мария-Луиза“ е аристократичната. През турско време улицата е крайна и определя рамките на града от запад. Единствената сграда на запад от нея са Турските казарми. Те са заемали голямо каре между днешните улици „Братя Шкорпил“, продължението на „Шопен“, „Бдин“ и „Антим І“. Малката уличка минавала покрай източния край на казармата и достигала до „Сливница“. През 1888г., когато са наименувани улиците, тя е наречена „Пиротска”, но това е само проекция на бъдещата улица. В периода 1893-1896г. Турските казарми са разрушени, а през 1897г. е изготвен първият градоустройствен план, наречен генерален план. Направен е кадастрален план и започват да се изграждат улиците „Съборни“, „Братя Шкорпил“, „Драгоман“, „Антим І“ и „Мария-Луиза“. През същата година общинският съвет приема наредба да не се строят сгради по-ниски от два етажа, което допринася да виждаме улицата такава, каквато е днес.

Първите къщи – на военни, адвокати и инженери

След събарянето на Турските казарми освободените места са раздадени предимно на офицерски семейства, адвокати, инженери, търговци, които са се реализирали в своите професии, замогнали се и искат да демонстрират своето благополучие. В къс период от време се изграждат богати и красиви домове, проектирани от чужди и наши архитекти и инженери, всичките западни възпитаници, които внасят еклектичната архитектура. Първите изградени къщи по булеварда са на полк. Иван Петров на № 13 (1897г.), Никола Дръшков на № 7 (1898), С. Кюрдян на № 21 (1898), Военният клуб на № 1 (в края на 1899г.), Девическата гимназия на № 41 (1898).

Първо се казвала „Пиротска“

През 1897 г. улицата продължава да се нарича „Пиротска“, но започва от ул. „Юри Венелин“, която се намира до Матроския клуб. През същата година ул. „Братя Шкорпил“ е кръстена „Мария-Луиза“. През 1906г. двете улици разменят имената си. Тогава „Мария-Луиза“ започва от Военния клуб  и завършва при „Сливница“. От там продължава под името „Войнишка”. През 1940 г. „Войнишка“ е преименувана на „Ген. Попов” и достига до мест. Рупи (днес жк „Чайка). През 1958г. „Мария-Луиза“ и „Ген. Попов“ са обединени под името ”Д. Благоев”. От 1964 г. продължението на „Дим. Благоев“ се нарича „Добри Орлов”. През 1992г. на улиците са върнати старите имена, като „Мария-Луиза“ достига „Сливница“, а от там продължава под името „Осми приморски полк”.

Add Comment