Share
12 02 20 Архитект Дабков дебютира с мини дворец

12 02 20 Архитект Дабков дебютира с мини дворец

12 02 20 Архитект Дабков дебютира с мини дворец

До Военния клуб е луксозната двойна къща на адвоката Димитър Попов, проектирана през 1907г. от арх. Дабко Дабков. Това е една от първите сгради от ранния период на творчеството на арх. Дабков, с която той недвусмислено загатва за големия си потенциал. По богатство на използваните архитектурни детайли тя с нищо не отстъпва на ДНФ и влиза в негласен спор с инж. Т. Бояджиев. Сградата е проектирана в симетричен план в шест оси, в партер етаж и атиков етаж. Средното поле е значително по-голямо и завършва с масивен полуобъл фронтон, увенчан с масивен корниз и висока декоративна ваза. Полето на фронтона е разделено от гута, която разделя прозорците. Партерният етаж е изграден с хоризонтална фуга. Прозорците на етажа са тип едикула, събрани по двойки. Таванският етаж е отворен с малки квадратни прозорци, разделени от гути. Акцентът попада върху изграждането на две входни пространства, разположени симетрично около централната ос на фасадата. Над овално засводените врати са поставени балкони с метална ажурна решетка, носени от три украсени завити конзоли. На нивото на таванския етаж е поставен втори балкон. На парапетите на балкона, стъпил върху висока база, са поставени две йонийски колони. Върху капителите стъпват четвъртити колони, които поддържат прекъснат класически фронтон. Архитектурата е еклектична, с преобладаващи класически елементи.

Френски архитект вае къщата на полк. Дръшков

На № 7 е къщата на полк. Никола Дръшков. Той е един от първите офицери след Освобождението, донесли много слава на българската армия. Роден е през 1864г. в с. Върбица. Завършва първия випуск на Военното училище в София, след което учи във Военноморската академия в Санкт Петербург. Участва във всички войни. Носител е на Кръст за храброст, Германския железен кръст, Турски кръст с червен полумесец, Орден за военни заслуги. Жени се за Стоянка Стоянова, дъщеря на богат търговец от Търговище. От брака си има двама синове и две дъщери, като едното момче умира на годинка от червен вятър. Зет на полк. Никола Дръшков е д-р Кирил Йорданов. Той е роден през 1898г. в с. Върбовка, Павликенско. През 1918г. завършва гимназията във Велико Търново. Участва в заключителната фаза на Първата световна война като кавалерист в Сърбия. Учи медицина в Грац, Австрия. Започва да работи във Варна. Тук се запознава с дъщерята на полк. Н. Дръшков, Надя, и през 1927г. се женят. Кумува им кметът Никола Попов. Заедно със съпругата си пребивават известно време във Виена, където придобива три специалности – вътрешни, кожно-венерически и детски болести. В къщата си разкрива водолечебен кабинет с водолечебна баня и масажна стая, които оборудва с перлена вана, устройство за подводен масаж, апарат за дестилирана вода, кварцова лампа, с която поставя основите на водолечението в България. Къщата на полк. Никола Дръшков е построена през 1898г. от френския арх. Анри Пиер в стила на еклектичния неокласицизъм. Освен къщата на Н. Дръшков арх. Пиер проектира и тези на полк. Иван Петров на „Мария-Луиза“ 13 (1897г.), къщата на Хигин Пайкурич (Военноморския музей, 1890-1892), двойната къща на братята Димо и Георги Серафимови на „Драгоман“ 39-41 (1898), Стопанското училище „Трудолюбие” (Матроския клуб, 1900) и др. Арх. Анри Пиер е бил главен архитект на града през 1893-1894г. Къщата на полк. Дръшков е проектирана със симетрична фасада с плитък централен ризалит. Партерът е отворен с витрини, фланкирани от нажлебени пиластри с видоизменени композитни капители. Фасадата е разчленена от два силно изразени профилирани корниза. На ризалита е изграден балюстраден балкон, носен от четири извити и украсени конзоли. Прозорците са решени като едикула, рамкирани от нажлебени пиластри. В центъра, над етажа, е поставен сегментен фронтон. Фризът е украсен с акротерии и антификси. Главният корниз е подчертан със зъборез. На атиката е изградена капандура, украсена с архиволта.

Add Comment