Share
Жилищна сграда Роза

Жилищна сграда Роза

Сграда Роза е компактна жилищна структура в спокойна градска среда. Разположена в “Цветния квартал” сградата е добре обслужена и се намира в близост до търговски и спортни обекти. Заема два калкана от север и запад, и се отваря широко към улица “Люляк” от юг и улица “Роза” от изток. Изградени са разнородни по големина и ориентация жилищни единици.

Info

  • Date : 10.10.2009