Share
Проект „Лице“ – Конкурс Алея първа

Проект „Лице“ – Конкурс Алея първа

Проект „Лице“ предлага обвързване на пространства и обединява функционалности в единна композиция. Алея Първа символично се трансформира в огърлица от перли, свързани деликатно и плавно чрез зелени паузи. Създаванет се акценти – обществено значими маркери, които обединяват в единна система териториалните елементи в Морската градина.

Територия Рибарски плаж и първа буна – П2 – AS03 – Настоящата дифузна зона е заменена от еднородна архитектурна композиция, вписана в зеленината на ската. Новият обем създава рамка, но и възможност за индивидуализиране от наемателите. Покрив-градината на монолитната структура ще бъде използвана за отдих, разходки, плажуване, игри и спорт.

Варненски минерални бани – П3 – AS04 – предложена е нова композиция от външни минерални обществено достъпни басейни.

Конгресен център Варна – П4 – AS05 – Изграждането на конгресен център на територията на Алея Първа ще допълни архитектурната огърлица от перли на крайбрежната алея. Проектиран е център вграден в ската на територията между втора и трета буна.

Яхтена база трета буна – П5 – Буна 102б е трансформирана в яхтено пристанище с капацитет 150 лодки. В сухоземната част на комплекса, зад плажната ивица, в подножието на ската се помещава администрация, включваща център за квалификация и обучение.

Хотелски комплекс – П6 – AS06 – планиран в пространството между трета и четвърта буна, укрепва ската следвайки неговите форми.

Екип: Юлия Железова, Владимир Димитров, Александър Асенов, Александър Минчев, Мартин Веков, Галина Запрева, Начко Андонов, Павлина Андонова, Дончо Ангелов, Калина Георгиева, Живко Железов

Info

  • Date : 11.11.2009