Share
Реновиране на Драматичен театър „Сава Доброплодни“ Силистра

Реновиране на Драматичен театър „Сава Доброплодни“ Силистра

Основна цел на проекта е опазване статута на сградата, възстановяване на строителна документация, цялостно обновяване и ремонт, насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, хармонизиране на фасадите, благоустрояване и озеленяване на прилежащите зелени площи в околното пространство. Построена в духа на модернизма сградата на театъра впечатлява с изчистено обемно пространствено решение и ясна композиционна схема. Решението запазва обликът и духът на сградата. Предложена е нова визия на интериорните елементи. Обновени са специфичната сценична технология и инсталации.

Info

  • Date : 26.07.2015