Share
Градска тъкан: пръстени и пътеки

Градска тъкан: пръстени и пътеки

„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна чрез реконструкция на градската среда“

Пешеходната зона на Варна е лицето и сърцето на града ни. Настоящия проект обединява фрагментите в територията чрез систематичното прилагане на три компонента – пръстени, пътеки и градска зеленина.
Пръстени – микроплощади с вградена тематична информация.
Пътеки – ясни за следване връзки между микроплощадите.
Градска зеленина – вмъкната навсякъде по протежение на пешеходната зона.
Предложената система е гъвкава и лесно адаптивна към бъдещи намеси в благоустрояването.
Екип: арх. Александър Минчев, арх. Борислав Игнатов, арх. Живко Железов, арх. Юлия Железова, ланд.арх. Цветелина Йорданова

Info

  • Date : 27.07.2015