Share
Система КИН към ОУП Варна

Система КИН към ОУП Варна

Отношението към материалното и неосезаемо културно-историческо наследство е комплексен резултат от социална, културна и икономическа дейност и потребност на дадено обществото в конкретен исторически момент. Обекти на опазване в устройствения процес са единичните и групови паметници на културата, резервата “Одесос – Варна”, ядрото на Морската градина, съхраненият, исторически формираният градоустройствен контекст в по-широк смисъл като традиционно изградени градски центрове, структури с характерен мащаб и тъкан.

Историческото ядро на града концентрира най-значимите обекти на КИН и като предмет на устройствена политика е подложено на най-сериозен риск в хода на инвесиционно-строителните процеси. Защо сме обединени от идеята за опазване и развитие на културно-историческото наследство:
– КИН е ресурс – стимулатор за развитието на града.
– КИН е носител на “духа на мястото”, на неповторима специфика и идентичност на града.
– КИН е източник на гордост и чувство на принадлежност към общността за всеки жител на Варна.
– КИН е гарант за ново качество на туристическия продукт насочен към публика консумираща културен и конгресен туризъм.

Info

  • Date : 08.07.2010