Share
Архитектурни услуги

Забавното пътешествие в света на формите и светлината е увлекателно както за нас, така и за нашите клиенти и специалисти. Ние направляваме, координираме, водиме колектив от активни участници във всепоглъщащото пространствено съзидание, от проблясъка на една идея до пълната й реализация на всяко едно ниво. Творческият проектантски процес, съподчиняваме на законите на красотата, респектирани и водени от устойчивите ценности на съвременното общество.

Обществени сгради, Реставрация
Обществени сгради
Обществени сгради
Къщи
Обществени сгради, Реставрация
Къщи
Обществени сгради, Реставрация
Обществени сгради, Реставрация
Къщи
Къщи
Обществени сгради
Обществени сгради
Обществени сгради
Обществени сгради, Градоустройство
Къщи
Къщи
Къщи
Обществени сгради, Реставрация

Градоустройство, Градска среда, ПУП, ПРЗ, РУП, ОУП, Устройствени схеми

За постигане потенциала на градската среда, относно динамични обществени полюси, отличителни пространства, качествена инфраструктура и деликатно вписано обитаване се изисква визия. Взети заедно тези качества предполагат устойчиво развита среда и подтикват гражданите към живот, работа, пътуване и развлечения в баланс със заобикалящата ги среда. Нашата ролята е да планираме тези взаимоотношения, използвайки градоустройствени инструменти от […]

Реставрация на сгради паметници на културата

Отношението към културно-историческото наследство е знак за развитието на дадено общество. Ангажирани в този процес предлагаме адаптирани архитектурни и технически решения за опазване на сгради паметници включващи: проучване на обекта, съставяне на система от решения, избор на технология, съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). В зависимост от проблема свързан с обект на […]

Контакти

Изготвянето на инвестиционен проект е обширна дейност изискваща задълбочен предварителен анализ на база задание, скица, виза за проектиране и др.. Адрес: ул. Цар Асен 11А ет.2 , Варна 9000 тел: 052 604 603 факс: 052 604 609